Lieux d'installation Belastingsklassen

De vermeldingen A15,B125,C250,D400,E600 en F900 geven de belastingsklasse weer in kN . Dit volgens een statische meting in laboratoriumomstandigheden. Zo staat bijvoorbeeld een rooster met klasse C250 voor een weerstand van 250kN volgens de norm EN1433:2005.

Classe A15

Klasse A15

Zone voor voetgangers en fietsers en rondom de privéwoningen.
Classe B125

Klasse B125

Voetpaden, Terrassen en inritten van privégarages.
Classe C250

Klasse C250

Straatgreppels, parkings en langzaam verkeer in commerciële centra.
Classe D400

Klasse D400

Zones met zwaar en of intens verkeer maar enkel in longitudinale richting.
Classe A15

Klasse E600

Industriezones en zones met intens en zwaar verkeer maar enkel in longitudinale richting.
Classe A15

Klasse F900

Zones met uitzonderlijk zwaar verkeer zoals havengebieden en luchthavensmaar maar enkel in longitudinale richting.

Polypropyleen en polymeerbeton afvoergeulen

Vergeet niet onze STORA DRAIN-brochure te raadplegen.