Stora Drain en accord avec la nature

Afvoergeulen in polypropyleen en in polyesterbeton

Stora Light

A15

Lichte geulen zonder ingebouwde helling bedoeld om rond de woning gelegd te worden.

Catalogus

Stora Ellipse

B125 C250

De Stora-Ellipse geulen zijn geschikt voor regenwaterafvoer rond de woning, voor de garage en op parking . Ze bestaan in de breedtes 100, 150 en 200.

Catalogus

Stora Home

A15

Het Stora-Home gamma is een afvoersysteem voor voetgangerszones en rond privéwoningen dat gebruiksgemak en modern voorkomen verenigt.

Catalogus

Stora Self

A15 B125

Geulen van polymeerbeton voor de afvoer van regenwater rond huizen, voor de opritten van garages, rond terrassen en opritten.

Catalogus

Stora Top

A15 B125 C250

Polymeerbetongeulen met versterkte randen. Gebruikt op esthetische locaties en op gespecialiseerde oppervlakken.

Catalogus 

Stora Top Line

C250

Polymeerbetongeulen met lage gewapende randen voor parkeergarages.

Catalogus

Stora Parking

A15 B125 C250

Afvoergeulen voor zones met gemiddeld verkeer. Ideale oplossing om het hemelwater op te vangen. Geschikt dus op parkings, commerciële terreinen en voetpaden, afhankelijk van het gebruikte rooster.

Catalogus

Stora Base

B125 C250

Afvoergeulen met galva profiel en een rooster van het type “WAVE” voor de afvoer van regenwater uit gebieden die gelegen zijn op stoepranden, bermen en trottoirs, parkeerplaatsen, wegen op commerciële ruimtes.

Catalogus

Stora Optima

D400 E600

Afvoergeulen met galva profiel voor de afwatering in zones met gemiddeld of zwaarder verkeer. Ze zijn ideaal voor gebruik op privéterreinen, industrieparken of parkings met grotere oppervlakte.

Catalogus

Stora Optima Plus

D400 E600

Afvoergeulen met gietijzeren randprofiel voor de afwatering in zones met gemiddeld of zwaarder verkeer. Ze zijn ideaal voor gebruik op privéterreinen, industrieparken of parkings met grotere oppervlakte.

Catalogus

Stora Optima Line

D400

Afvoergeulen in polyesterbeton met een gegalvaniseerd randprofiel en een opzetsleuf voor wegverhardingen, bermen en gebieden die aan zwaar verkeer onderhevig zijn.

Catalogus

Stora Super

D400 F900

Dank zij hun hoge afwerkingsgraad , hun grote sterkte en goede chemische bestendigheid en mede dank zij het geïntrigeerd nodulair gietijzeren randprofiel is Stora-Super ideaal voor afwatering in zones met zware en intensieve verkeersbelasting.

Catalogus

Stora Kerb

D400

Een gecombineerd boordsteen en afvoergeul systeem

Catalogus

Belastingsklassen

volgens EN1433:2005

STORA FONTE is een compleet assortiment van deksels, roosters, controleluiken en straatkolken.

Vergeet niet onze STORA FONTE brochure te raadplegen

Stora Fonte